3ο Πανόραμα επιστημονικών και οικολογικών ταινιών

earth
3ο « Πανόραμα οικολογικών και επιστημονικών ταινιών», θέμα «Ακτιβισμός και χρήση των ντοκιμαντέρ ως καταλύτης για θετικές αλλαγές στην πολιτική και στην κοινωνία, μέσων στρατηγικών σχεδίων συνεργασίας, δικτύωσης και τη χρήση ποικιλίας ψηφιακών μέσων για την παραγωγή εύστοχων τρόπων ενημέρωσης που διαμορφώνουν προς το καλύτερο τον κόσμο γύρω μας - Media activism and the use of documentary film as a catalyst for positive changes and strategic plans for using a variety of digital platforms and media to produce impactful campaigns that shape our world.»
Το ειδικό πρόγραμμα των προβολών έχει είδη ξεκινήσει όλο τον μήνα Δεκέμβριο πριν από το φεστιβάλ σε ιδιαίτερους χώρους όπως η Δραματική σχολή του θεάτρου τέχνης, το σπουδαστήριο τεχνών και επιστημών της ΚΟΥΙΝΤΑ στην Εκπαιδευτική Ένωση, στο pocket flat theater ,και σε πολλά σχολεία της Αττικής και σε αρκετά στην περιφέρεια. θα πλαισιωθεί επίσης και με πάνελ συζήτησης στις 21 Δεκεμβρίου στo αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης Ακαδημίας 50 και ώρες 15:00-19:00.
 
AIDFF 2015- 3rd Panorama of ecological and scientific films
LIST OF FILMS A. UNDERWATER FILMS (1 h) all filmed and produced by Submarines Foundation-Edward Snijders
1. Oosterschelde- Discovery underwater 26' The Netherlands 2015( Edward Snijders,Jeannette Parramore)
2. Shark report from Fiji 8 '
3. Bonaire Bonanza 26'
B. ANIMATION 25min
1. Viglia 8' , NadasdyfilmMarcel Barelli' Switzerland 2014
2. Gyphaetus Helveticus 7' Nadasdyfilm, Marcel Barelli' Switzerland 2011
3. Bendito Machine IV Zumbakamera Jossie Malis, 10' Spain, 2012
C. FINNISH INFORMATIVE from Vaasa Region
1. TRACES OF THE ICE AGE 17', Christian Olsson, Bo Forsader, 2001
2. AT THE FISH STREAMS OF KVARKEN 35', Eero Murtomäki, Ari Valkola, Juhani Koivusaari, 2010
D. Wild Russia-THE ADVENTURE Jörn Rover, Doclights GmbH 46min